( http://www.paskha.ru/Sobornaya_plozad/Kak_prazdnovat_imeniny/June/ )

dmdon

- 1 (19 . .)

Evfrosiniya

- 5 (23 . .)

Ioannrus

- 9 (27 . .)

Luka

(-), , - 11

IoannK

- 14 (1 ..)

.ru. .ru .

.